Useriøs kort tidsfrist før en folkeavstemning

I regjeringsplattformen fra Hurdal skriver regjeringspartiene at kommuner kan søke om å bli oppløst hvis kommunestyrene sender søknad innen 1. juli. Nå har Kommunaldepartementet endret den datoen til 1. mars. Foto: NTB