• Støtten fra Cultiva til Kunstsilo-satsingen svarer godt på hovedstrategien om å skape kultur- og næringsbaserte arbeidsplasser i regionen. FOTO: Kjetil Reite

Cultiva har gjort som de skal

Cultiva står støtt i sin bevilgning til Kunstsilo og det skulle også bare mangle. Den bevilgningen svarer godt på formålet til fondet.