- Flytte-motstandere på defensiven

Til tross for en iherdig offensiv fra motstanderne, sier et klart flertall av de som har bestemt seg ja til å flytte konteinerhavna fra Lagmannsholmen til Kongsgård/Vige.