Kollega mot kollega i kulturen

Streiken ble også en pr-krig, arbeidsgiver mot arbeidstaker. Pensjonsordninger er komplisert å forklare, og når streiken i tillegg kom etter en lang korona-nedstengning, ble det vanskelig å vinne opinionen eller få mye fokus. Foto: Jacob J. Buchard