Det er disku­sjons­tema på nesten alle foreldre­møter. Men få følger anbe­falin­gene.