At Glencore Nikkelverk satte spaden i jorda for en investering på 1,2 milliarder kroner i et nytt kobbereelektrolyseanlegg sent 2018, kan gjerne stå som symbol på en sørlandsk økonomi i fin form. De tre herrene i forgrunnen er f.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen, og prosjektleder Ådne Prestø Lie. At Glencore Nikkelverk satte spaden i jorda for en investering på 1,2 milliarder kroner i et nytt kobbereelektrolyseanlegg sent 2018, kan gjerne stå som symbol på en sørlandsk økonomi i fin form. De tre herrene i forgrunnen er f.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen, og prosjektleder Ådne Prestø Lie. Foto: Jacob Buchard (arkiv)

Godt rustet til spennende år

Ledigheten er lav, inflasjonen likeså, lønnsveksten blir visstnok bra i 2019, boligprisene har roet seg på høyt nivå, en forgjeldet befolkning håndterer en symbolsk renteøkning og prosessindustrien på Sørlandet får drahjelp av en rekordsvak krone.