At Glencore Nikkelverk satte spaden i jorda for en investering på 1,2 milliarder kroner i et nytt kobbereelektrolyseanlegg sent 2018, kan gjerne stå som symbol på en sørlandsk økonomi i fin form. De tre herrene i forgrunnen er f.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen, og prosjektleder Ådne Prestø Lie. At Glencore Nikkelverk satte spaden i jorda for en investering på 1,2 milliarder kroner i et nytt kobbereelektrolyseanlegg sent 2018, kan gjerne stå som symbol på en sørlandsk økonomi i fin form. De tre herrene i forgrunnen er f.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen, og prosjektleder Ådne Prestø Lie. Foto: Jacob Buchard (arkiv)

Godt rustet til spennende år