Stortingsrepresentant Kari Henriksen og hennes meningsfeller protesterte mot Protestfestivalen. Motkultur til motkulturen. Stortingsrepresentant Kari Henriksen og hennes meningsfeller protesterte mot Protestfestivalen. Motkultur til motkulturen. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Motstand mot motkulturen