Ytringsfrihet må aldri ligge på noe forhandlingsbord