• FOTO: Arkiv

Hva skal vi mene om ACER?

Er ACER egentlig en omkamp fra EU-motstanderne? Eller er det nye EU-samarbeidet en fare for råderetten over vannkraften vår? Og vil det bety høyere strømpriser?