Kaoset i Bergen er et godt argument mot byregjering i Kristiansand