• Tirsdag kveld valgte Oppland KrF seks utsendinger til landsmøtet. Bak hver utsending står det langt færre velgere enn fra Agder. FOTO: NTB scanpix

Udemokratisk delegatvalg i KrF

Hva er den mest demokratiske måten å velge KrF-delegater på? Ingen av de måtene det nå strides om.