Transportsektoren er en av utslippsverstingene i Norge. Klimautslippene herfra har ifølge Norsk klimastiftelse økt med 24 prosent siden 1990. Transportsektoren er en av utslippsverstingene i Norge. Klimautslippene herfra har ifølge Norsk klimastiftelse økt med 24 prosent siden 1990. Foto: NTB

Klimakuttene kommer til å bli langt tøffere

Til alle som begynner å bli lei av klimadebatten eller synes tiltakene er i ferd med å bli for kostbare: Vi er bare så vidt kommet i gang. De neste årene må Norge kutte klimautslippene langt mer enn hittil.