... og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra