De borgerlige har gitt oss vei, men ikke tog

foto