Nå lukkes dørene

Svikten fra barnevern, helsemyndigheter og fylkesmannen selv kan kanskje virke formildende. Men konklusjonen fra rettspsykiateren gjør det neppe.