• Tomine J. Vidringstad i 8. klasse på Lindesnes ungdomsskole skriver under på en avtale om ikke å mobbe andre. Bak sitter ordfører Janne Fardal Kristoffersen, som mener enkelte voksne er dårlige rollemodeller. FOTO: Jarle R. Martinsen

Ikke voksne nok voksne

I kampen mot mobbing av barn og unge skal vi prøve alt. Også å snakke hardt til de voksne.