• FOTO: Privat

Hva ville hun – egentlig?

Hadde den tiltalte jenta et forsett om å ta liv, eller ville hun bare skade? Og hvor farlig er denne ungdommen? Det er de to viktigste spørsmålene lagmannsretten må ta stilling til.