• Den ekstra bevilgningen fra Nicolai Tangen til kunstsiloen møter de to hovedinnvendingene til kritikerne: ambisiøse besøkstall og uventede kostnadsprekker. FOTO: Torgeir Eikeland

«Pengene møter kritikken, men stopper ikke kriti­kerne»

De ekstra pengene fra Nicolai Tangen til kunstsilo endrer bildet. Det gir forkjemperne av kunstsiloen enda mer trygghet. Men rikker nok ikke motstanderne av flekken.