Tor Wennesland foran separasjonsmuren som skiller Israel fra deler av den palestinske Vestbredden. Bildet er fra 2016. Tor Wennesland foran separasjonsmuren som skiller Israel fra deler av den palestinske Vestbredden. Bildet er fra 2016. Foto: Kjartan Bjelland

Wenneslands «umulige» oppgave