Hvem sin feil er det at elever slår?

foto
Karianne Sørtveit, leder av Utdanningsforbundet Kristiansand (t.v), og Karianne Skoland, hovedverneombud for skolene i Kristiansand, er bekymret for mer vold, trusler og utagering i klasserommene. Foto: Kristin Ellefsen