Retten skal dømme i to drap, men det er også en større historie her