Kari Henriksens halleluja kan bli til forbannelse for partifellene

foto