Dagrun Eriksen til høyre og Kjell Ingolf Ropstad til venstre under KrFs landsmøte i 2015. Hun var da nestleder i partiet, han var stortingsrepresentant. Dagrun Eriksen til høyre og Kjell Ingolf Ropstad til venstre under KrFs landsmøte i 2015. Hun var da nestleder i partiet, han var stortingsrepresentant. Foto: NTB

Dagrun kan bli farlig for Kjell Ingolf