Bildet av bøtta som er hengt i taket for å stoppe en lekkasje forteller sitt om tilstandene på lokalene ved Kvinneklinikken. Denne bøtta er blitt symbolet på fødetilbudet i Kristiansand i 2021. Bildet av bøtta som er hengt i taket for å stoppe en lekkasje forteller sitt om tilstandene på lokalene ved Kvinneklinikken. Denne bøtta er blitt symbolet på fødetilbudet i Kristiansand i 2021. Foto: Kristin Ellefsen

Vi orker ikke flere forklaringer, bare løsninger