• KrF vil øke barnetrygden for alle fra 12.000 til 20.000 kroner i året. FOTO: NTB scanpix

Feil å øke barnetrygden for alle

Det er sant at barnetrygden bør økes for å hjelpe de med dårlig råd. Men da bør den også kuttes for de med god råd.