• Det nye bystyret i Kristiansand utvides fra 53 til 71 representanter ved valget. FOTO: Kjetil Reite

Dette bystyret blir ikke lett å styre

12 partier og ikke noe flertall for én, klar blokk. Kristiansand bystyre kan bli svært vanskelig å regjere.