En ny studie viser at nordmenn på ferie i Norge i 2020 var fornøyd med - Norge. Og de som brukte tid på kultur, og ikke bare natur, var aller mest fornøyd. Hvorfor har ikke nordmenn vært mer nysgjerrige på egen kultur og historie? En ny studie viser at nordmenn på ferie i Norge i 2020 var fornøyd med - Norge. Og de som brukte tid på kultur, og ikke bare natur, var aller mest fornøyd. Hvorfor har ikke nordmenn vært mer nysgjerrige på egen kultur og historie? Foto: Kjartan Bjelland

Lykkeligere av kulturtur enn naturtur