• Kilden bør stramme inn listen med gratispassasjerer og utvise bedre skjønn. Den lange listen over hvem som får gratisbilletter skader Kilden og kulturens rykte og legitimitet. FOTO: Kristin Ellefsen

Kildens frieri til eliten

Det at Kilden har en liste over mennesker som får gratisbilletter er ikke et problem i seg selv. Problemet er lengden på listen. Det skader kulturen.