Regjeringen for «vanlige folk» kan få det uvanlig tøft