• Det er utdanning som løser opp i nedarvede og uønskede sosiale forskjeller. Derfor må lekser bort - det sementerer forskjeller. FOTO: Frank May / picture alliance

2 pluss 2 er selvfølgelig 4

Hjemmelekser må dø for at barna skal få leve. Alle barna.