Skolegården må ikke bli misjonsmark

Den som trodde at Sørlandet var i ferd med å vokse ut av det nattsvarte bibelbelte må bare erkjenne at hvis man pirker litt i overflaten – så er det fortsatt stummende mørkt i krokene.