Sp gjorde det enkelt for Skisland å snu i Søgne-saken