• Den nye budsjettkoalisjonen i Kristiansand. Fra venstre: Reidar Heivoll (Sp), Mira Svartnes Thorsen (MDG), Mette Gundersen (Ap), Andreas Landmark (SV), Jens Anders Ravnås (Tverrpolitisk Folkeliste), Ellen Rudnes (Rødt) og Roy Fardal (De uavhengige). FOTO: Bjelland, Kjartan

Tøft møte med virke­ligheten

Det er godt politisk håndverk å få de syv grupperingene til å enes om et felles budsjett. Men målt opp mot valgløftene handler innholdet om småpenger.