Den dyre fattigdommen

De fattige barna i Norge hadde trengt at politikere tenkte nytt og radikalt. Slik at de ikke blir enda flere.