• Min mor, Ellen Elisabeth Vindsland, under julefeiringen i 2017, levende til stede. FOTO: Vindsland, Steinar

Når mamma leiter etter vaniljeisen i komfyren

Vi trodde – som mange andre – at med 77 gode år bak seg var det naturlig at mamma ble litt glemsk.