• 17. juni skal Cultiva bestemme seg for om Kunstsilo-prosjektet er godt nok kvalitetssikret for gaven på 100 millioner kroner. Men allerede denne uken startet viktige politiske kamper. Tirsdag et det møte i fylkesutvalget hvor økning i støtte til SKMU skal diskuteres. FOTO: Kjartan Bjelland

Hvor mye våger de?

Disse to nye rapportene Cultiva har bestilt bekrefter det alle visste fra før: det er usikkerhet i prosjektet. Det er ikke funnet noen nye momenter, ingen skjeletter har ramlet ut. Spørsmålet som politikere og Cultiva skal svare på nå er hvor mye usikkerhet vi må eller kan tåle.