• Fellesnemnda for nye Kristiansand består av representanter fra dagens Kristiansand, Søgne og Songdalen. De skal nå behandle et forslag til godtgjørelser for den nye storkommunen. FOTO: Kjartan Bjelland

Politikerne fortjener lønna

Hver gang politikeres lønninger blir tema, velter fordømmelsene ut. Og bekrefter igjen hvorfor våre folkevalgte fortjener hver krone.