Studentene har hatt et vanskelig år, viser en fersk undersøkelse. De er mer ensomme, opplever redusert undervisningskvalitet og savner sosial kontakt. Og tilliten til smittevernstiltakene blant de unge er alarmerende lav. Studentene har hatt et vanskelig år, viser en fersk undersøkelse. De er mer ensomme, opplever redusert undervisningskvalitet og savner sosial kontakt. Og tilliten til smittevernstiltakene blant de unge er alarmerende lav. Foto: Lise Åserud

Du har det kanskje vondt, men det var verre under krigen