Likestilling på Sørlandet? Ikke i politikken

Etter så mange år med kamp for bedre likestilling er det rett og slett flaut når bildet er så entydig. Gjelder politikernes snakk om likestilling bare for alle andre?