Nei, det er ikke for mange som går på Nav. Det er for få