Etter tiår med strid viser Agder endelig vei for resten av landet

foto
26. april 2016 ble det skrevet historie. Da vedtok et flertall i Aust-Agder fylkesting å gå i forhandlinger med Vest-Agder om en sammenslåing av de to fylkene. 1. januar 2020 ble Agder fylkeskommune en realitet. Foto: Bjelland, Kjartan