Opprinnelig var over 20 sider sladdet i «Kvalitetssikringsrapport KS2 av E18/ E39 Gartnerløkka - Kolsdalen.» I tillegg manglet flere vedlegg. Opprinnelig var over 20 sider sladdet i «Kvalitetssikringsrapport KS2 av E18/ E39 Gartnerløkka - Kolsdalen.» I tillegg manglet flere vedlegg. Foto: Faksimile

Gartnerløkka: Forbudt å forskjellsbehandle