Øystein Krabberød og Ole Petter Sunde. To herrer med lang fartstid Klubbselskabet Foreningen. Spørsmålet om kvinnelig medlemskap har aldri vært tatt opp, verken av disse to eller noen andre av de 600 medlemmene. Øystein Krabberød og Ole Petter Sunde. To herrer med lang fartstid Klubbselskabet Foreningen. Spørsmålet om kvinnelig medlemskap har aldri vært tatt opp, verken av disse to eller noen andre av de 600 medlemmene. Foto: Jacob J. Buchard

Herreklubb uten substans