Lav fastpris er tydeligvis bra, men ikke lav makspris