Klassekamp på nettet

Opprøret mot bompenger har preget både den lokale og nasjonale debatten i valgkampen. Særlig i sosiale medier har ordskiftet vært hardt. Foto: Filter nyheter