• Opprøret mot bompenger har preget både den lokale og nasjonale debatten i valgkampen. Særlig i sosiale medier har ordskiftet vært hardt. FOTO: Filter nyheter

Klassekamp på nettet

Når ordskiftet i den offentlige debatten blir for hardt, oppstår to problemer samtidig. Substansen drukner og folk blir redde for å delta i diskusjonene.