Heia alle unge som engasjerer seg

Dette bør ikke handle om hvorvidt man liker eller misliker Skolelaget. Men om at unge som engasjerer seg bør heies fram – ikke møtes av begrensninger.