Hvert år på kvinnedagen tenker jeg dette er den største trusselen mot likestilling

foto
Våre rettigheter er kjempet fram av våre formødre gjennom over hundre år med kamp. Det er opp til oss å forvalte de rettighetene vi har fått på en god måte. Bildet er fra 8. mars-markeringen i 2018. Foto: Arkivfoto