Hvert år på kvinnedagen tenker jeg dette er den største trusselen mot likestilling

foto