- Alle har en selvfølgelig rett på utdanning, flest mulig bør også ha tilgang på en rik fritid