• Innvandrere fra lavinntektsland som kom i arbeid, begynte i stor grad å jobbe i yrker som tidligere var dominert av norskfødte fra lavere sosiale lag, viser en ny norsk undersøkelse.

Fattige betaler for fattige

Det er lett å sitte godt plantet i middelklassen med fin inntekt og være liberal i forhold til innvandring. Det er de fattigste nordmennene som betaler prisen.