Ikke et ord!

Nei – ikke med et eneste ord nevnes Hidra Landfast med dens opprinnelige plan – og som statsråd Kyllingmark i egen person var her og signerte, luftbro over Hidra-sundet!